PRIVACYBELEID

DEEL 1 - WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?

Wanneer je iets in onze winkel koopt, verzamelen we, als onderdeel van het koop- en verkoopproces, de persoonlijke informatie die je ons geeft, zoals je naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u in onze winkel surft, ontvangen we ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer, zodat we informatie krijgen over uw browser en besturingssysteem.

E-mailmarketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

Groothandelsklanten (indien van toepassing): we kunnen uw persoonlijke basis- en winkelgegevens (namen, adressen en belastingidentificatienummer(s)) delen met financiële instellingen indien dit nodig is voor het toevoegen en/of implementeren van extra functies op onze website zoals, maar niet beperkt tot: creditcardverwerking, debetkaartverwerking, eCheck- en ACH-diensten en financiële diensten van instellingen die betalingsvoorwaarden geven aan groothandelsklanten. Deze instellingen krijgen geen toestemming om contact met u op te nemen voor wervingsdoeleinden.

SECTIE 2 - TOESTEMMING

Hoe krijgt u mijn toestemming?
Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te regelen of een aankoop te retourneren, impliceren wij dat u ermee instemt dat wij deze gegevens alleen voor die specifieke reden verzamelen en gebruiken.
Als we om uw persoonlijke gegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, vragen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming of bieden we u de mogelijkheid om nee te zeggen. Als u ons schrijft of belt, op welke manier dan ook, geeft u ons toestemming om te doen wat we willen met die schriftelijke of opgenomen correspondentie.

Hoe trek ik mijn toestemming in?
Als u na uw aanmelding van gedachten verandert, kunt u uw toestemming om contact met u op te nemen voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw gegevens op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via contact@thepackglobal.com.

SECTIE 3 - OPENBAARMAKING

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken als we daartoe wettelijk verplicht zijn, als u onze Servicevoorwaarden schendt of als u via e-mail, schriftelijk of telefonisch contact met ons opneemt over een aankoop.

DEEL 4 - WOOCOMMERCE & WORDPRESS

Onze winkel wordt gehost op WordPress & Woocommerce. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. We slaan je gegevens op een beveiligde server op achter een firewall met bijgewerkte beveiliging en versleutelen je verbinding via SSL.

SECTIE 5 - DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe providers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dit nodig is om hen in staat te stellen de diensten die zij aan ons leveren uit te voeren.

Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties.

Voor deze aanbieders raden we u aan hun privacybeleid te lezen zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke gegevens door deze aanbieders worden behandeld.

Denk er in het bijzonder aan dat bepaalde dienstverleners gevestigd kunnen zijn in of faciliteiten kunnen hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan u of wij. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe serviceprovider betrokken zijn, dan kunnen uw gegevens onderworpen worden aan de wetten van het rechtsgebied/de rechtsgebieden waarin die serviceprovider of zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u zich bijvoorbeeld in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, dan kan uw persoonlijke informatie die wordt gebruikt bij het voltooien van die transactie onderhevig zijn aan openbaarmaking onder Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act.

Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt doorgestuurd naar een website of toepassing van een derde partij, valt u niet langer onder dit Privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

Links
Wanneer u op links in onze winkel klikt, kunnen deze u van onze site wegleiden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en raden u aan hun privacyverklaringen te lezen.

SECTIE 6 - VEILIGHEID

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet ongepast verloren gaan, worden misbruikt, toegankelijk zijn, openbaar worden gemaakt, worden gewijzigd of worden vernietigd.

Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van secure socket layer-technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS vereisten en implementeren we aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen.

SECTIE 7 - COOKIES

We gebruiken cookies op onze site om websitebezoekers te volgen. De soorten cookies kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met alle vormen van cookies.

SECTIE 8 - MEERDERJARIGHEID

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarige familieleden van u deze site te laten gebruiken.

SECTIE 9 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus lees het regelmatig door. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen van de bijwerking, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze eventueel gebruiken en/of vrijgeven.

Als onze winkel wordt overgenomen of fuseert met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.

DISCLAIMER

Deze verklaringen zijn niet beoordeeld door de Food and Drug Administration. Deze producten zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten of aandoeningen. De wereldwijde verpakking aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuist gebruik van deze producten. Wij raden u aan een gekwalificeerde arts of geneeskundige te raadplegen bij het opstellen van een behandelplan voor alle ziekten of kwalen. The Pack Global maakt geen gezondheidsclaims over onze producten en raadt aan om een gekwalificeerde arts te raadplegen voordat u onze producten gebruikt of een behandelplan opstelt. Het is vooral belangrijk voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, chronisch zieken, ouderen of jongeren onder de 18 om het gebruik van deze producten te bespreken met een arts voordat ze het product gebruiken. U moet 18 jaar of ouder zijn om deze website te bezoeken en/of The Pack Global te kopen. producten te kopen. De informatie op onze website is bedoeld om algemene informatie te geven over onze producten en mag niet worden beschouwd als medisch advies of instructie..

ALGEMENE VOORWAARDEN

SERVICEVOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door The Pack Global. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar The Pack Global. The Pack Global biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van content zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken en geen gebruik maken van de diensten. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je de website blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op WordPress-WooCommerce. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarige familieleden van u deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de service geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard verzenden.
Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw Services.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren aan wie dan ook.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en dient alleen ter referentie. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site in de gaten te houden.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of de inhoud ervan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleuren op je computermonitor nauwkeurig worden weergegeven.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Services aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden te beperken van producten of diensten die we aanbieden. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment met een product te stoppen. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u wordt gekocht of verkregen aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

Alle informatie met betrekking tot de dosering van een product of producten wordt alleen voor educatieve doeleinden gegeven en mag op geen enkele manier, in welke vorm dan ook, worden beschouwd als een instructie van The Pack Global over het gebruik van de producten die worden aangeboden door The Pack Global.

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat je hebt opgegeven toen je de bestelling plaatste. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, geplaatst lijken te zijn door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account- en andere gegevens, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Bekijk voor meer informatie ons Restitutiebeleid.

HOOFDSTUK 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben of inbreng hebben.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden aangeboden door de relevante externe leverancier(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe services en/of functies aanbieden via de website (waaronder de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - KOPPELINGEN NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen of productrecensies) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen' genoemd), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde en zonder beperkingen opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

We kunnen inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen, een medische claim of anderszins verwerpelijk is of het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op een andere manier misleiden wat betreft de oorsprong van uw commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of door derden zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van persoonlijke gegevens via de winkel valt onder ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen enkele opgegeven update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, dient te worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishen, pharmen, pretenderen, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen bij schending van een van de verboden gebruikswijzen.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de service op uw eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen The Pack Global, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, serviceleveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, gegevensverlies, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of enig product verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord The Pack Global en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar wordt verwezen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze Services, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan, aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of gebruiksregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij we je Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van 1942 Broadway Street, Suite 314C, Boulder, Colorado US 80302.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden kunt u sturen naar contact@thepackglobal.com.